Za Vaší pomoc se Vám pak na oplátku můžu revanšovat třeba vajíčky, zeleninou, jahodami, masáží, půjčením vleku či vlastní pomocí...snad tak trochu oprášit co bylo běžné a normální. Nemusíme přeci hned otvírat peněženky...

JAHODY:  za 3 natrhané košíky pro nás si můžete jeden natrhat zdarma pro sebe.

BRAMBORY: za 4 pytle si můžete nasbírat jeden pro sebe.